کابینه جدید مصر سوگند یاد کرد

کابینه جدید مصر امروز سوگند یاد کرد و محمد ابراهیم یوسف، رئیس پلیس قاهره به عنوان وزیر کشور جدید مصر منصوب شد.

شورای نظامی حاکم بر مصر نیز برخی اختیارات خود را به کمال جنزوری نخست وزیر موقت مصر محول کرد، اما کنترل مسائل نظامی همچنان برعهده این شورا است.

فعالیت آقای جنزوری همزمان با درگیری‌های خشونت آمیز آغاز شد.

در پی ناآرامی‌ها در قاهره، سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواست که صادرات گاز اشک آور به مصر را متوقف کند.