عفو بین الملل از آمریکا خواست گاز اشک‌آور به مصر ارسال نکند

سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواسته است تا از ارسال گاز اشک‌آور و سایر تسلیحات به نیروهای امنیتی مصر خودداری کند.

سازمان عفو بین الملل گفته است علیرغم سرکوب مخالفان، شرکت های آمریکایی همچنان به ارسال گاز اشک آور و مهمات به مصر ادامه می دهند.

به گفته این نهاد بین المللی، از زمان آغاز اعتراضات گسترده در ماه ژانویه گذشته تا تازه ترین نا آرامی های اخیر، سه محموله تسلیحات از سوی شرکت های آمریکایی به مصر ارسال شده است.

سازمان عفو بین الملل همچنین گفته است تازه ترین محموله ارسالی آمریکا که شامل هفت تن گاز اشک آور و سایر تجهیزات مقابله با آشوب ها بوده، در تاریخ ۲۶ نوامبر یعنی در بحبوحه اعتراضات اخیر در مصر به این کشور ارسال شده است.

یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفته است که هیچ دلیل محکمی در این باره که نیروهای امنیتی مصر از گاز اشک آور و تجهیزات ارسالی استفاده های نادرست کرده اند، وجود ندارد.