کشف یک وسیله مشکوک به بمب توسط ماموران بحرین

مقام های بحرین می گویند که شیئی را یافته اند که مشکوک به یک بمب است.

به گفته مقام های بحرینی این محموله در یک بسته ارسال شده از بریتانیا کشف شده و ماموران بحرینی، پلیس ضد تروریسم بریتانیا نیز در این رابطه مطلع کرده اند.

به گفته گزارشگر امنیتی بی بی سی، مقام های بحرینی پس از بررسی دقیق تر این وسیله، دریافته اند که این وسیله تنها حاوی موادی بوده که قابلیت ساخت یک بمب را داشته اما در مرحله عملیاتی نبوده و احتمالا تنها برای آزمون ابتدایی سیستم بازرسی این کشور ارسال شده است.