تظاهرات برای خلع سلاح پیکارجویان در لیبی

در طرابلس، پایتخت لیبی، هزاران نفر در مخالفت با شورشیان سابق که به آزادی این شهر از دست نیروهای تحت امر سرهنگ قذافی، رهبر سابق لیبی کمک کرده اند، دست به تظاهرات زدند.

مردان، زنان و کودکان در حالی که پرچم ملی لیبی را در دست داشتند، در میدان شهدا (میدان سبز سابق) در طرابلس تجمع کردند تا خواهان خلع سلاح پیکارجویان مسلح شوند.

در هفته های اخیر و بعد از آن که چندین درگیری بین گروه های رقیب در طرابلس رخ داد، فشار و درخواست ها برای خلع سلاح شورشیان سابق بیشتر شده است.

روز سه شنبه، دولت موقت لیبی به پیکارجویان مسلحی که از خارج از طرابلس به این شهر آمده اند، دو هفته مهلت داد که طرابلس را ترک کنند.