فرماندار سابق ایالت ایلینوی زندانی شد

دادگاهی در آمریکا، رود بلاگوجویچ، فرماندار سابق ایالتایلینوی را به اتهام فساد مالی راهی زندان کرد.

آقای بلاگوجویچ به اتهام های مختلفی محاکمه شد که یکی از آنها تلاش برای فروش صندلی باراک اوباما است در هنگامی که او سناتور ایالت ایلی‌نویز بود.

دادستان ها می گویند که آقای بلاگوجویچ از هنگام انتخاب شدن به عنوان فرماندار در سال ۲۰۰۲ از قدرت سوء استفاده کرده و جرایم متعددی را مرتکب شده است.

وی سه سال پیش بازداشت شده بود اما در آن هنگام تمامی اتهام ها را رد کرد اما اکنون در هنگام صدور رای نهایی دادگاه به جرایم خود اعتراف کرد.