نبرد سنگین میان الشباب و نیروهای دولتی در موگادیشو

در مورگادیشو، پایتخت سومالی، نبرد سنگینی میان نیروهای نظامی دولت مرکزی و شبه نظامیان اسلامگرای الشباب در گرفته است.

بنابر گزارش ها دو طرف در این درگیری ها از سلاح های سنگین علیه یکدیگر استفاده کرده اند.

جدی ترین درگیری ها در شمال موگادیشو گزارش شده که طی ماههای گذشته صحنه درگیری میان دو طرف بوده است.

الشباب طی ماه های گذشته بخش اعظم نیروهایش را از موگادیشو خارج کرده است، اما به حملات انتحاری علیه مراکز دولت موقت و نیروهای اتحادیه آفریقا دست می زند.