رئیس مجلس ایران: کاهش تعطیلات رسمی در دستور کار نیست

علی لاریجانی، رئیس مجلس، گزارش های مربوط به کاهش تعطیلات رسمی در جمهوری اسلامی را تکذیب کرده و در مصاحبه با سایت خانه ملت گفته است "طرحی برای ایجاد تغییرات در تعطیلات رسمی کشور در دستور کار مجلس قرار ندارد."

در روزهای اخیر برخی رسانه های ایران گزارش کرده بودند که مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است که تعدادی از تعطیلات رسمی در جمهوری اسلامی حذف و به این ترتیب، از شمار روزهای تعطیل کاسته شود.

در حال حاضر تعطیلات رسمی سالانه در ایران به بیست و پنج روز می رسد که از بسیاری دیگر از کشورهای جهان بیشتر است و بسیاری از این تعطیلات نیز به سالگرد وقایع مذهبی و حوادث بارز در جمهوری اسلامی ارتباط دارد.

ظاهرا مرکز پژوهش های مجلس کاهش تعطیلات سالانه به شانزده روز از طریق حذف تعدادی از روزهای تعطیلی از جمله تعطیلات مذهبی را پیشنهاد کرده بود که مخالفت برخی روحانیون و نهادهای مذهبی را برانگیخت.