رئیس جمهور هشتاد و هفت ساله زیمبابوه در پی انتخاب مجدد

روز پنجشنبه، ۱۷ آذر (۸ دسامبر)، رابرت موگابه، رئیس جمهوری هشتاد و هفت ساله زیمبابوه، در کنفرانس حزب حاکم زانو پی اف شرکت می کند و انتظار می رود خواستار حمایت حزب از برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۲ شود.

آقای موگابه از زمان استقلال زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ به عنوان نخست وزیر و سپس رئیس جمهوری قدرت را در این کشور در دست داشته و انتخاب مجدد او در سال ۲۰۰۸ با اتهام تقلب گسترده همراه شد و چندین ماه خشونت را در پی آورد.

در سال ۲۰۰۹، آقای موگابه سرانجام با ترتیباتی برای تقسیم قدرت بین حزب حاکم و حزب مخالف موافقت کرد و قرار شد انتخابات در سال آینده برگزار شود.

با اینهمه، برخی از رهبران حزب مخالف نگران آن هستند که برگزاری انتخابات به تکرار وقایع سه سال پیش منجر شود در حالیکه به نظر می رسد که شماری از اعضای حزب حاکم نیز با توجه به کهولت و بیماری رابرت موگابه، ادامه زمامداری او را به صلاح نمی دانند.