احضار سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه ایران

وزارت امور خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران را احضار کرده است.

وزارت امور خارجه ایران علت احضار سفیر سوئیس را اعتراض "بسیار شدید به تجاوز یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا به عمق حریم هوایی" ایران اعلام کرده است.

ایران اوایل این هفته از سرنگونی هواپیمای جاسوسی آمریکا خبر داده بود.

وزارت خارجه ایران با ارائه یادداشت کتبی به سفیر سوئیس خواستار "توضیحات فوری و اقدامات جبرانی دولت آمریکا"در این زمینه شده است.

به دلیل قطع کامل روابط سیاسی ایران و آمریکا، سفارت سوئیس در ایران حافظ منافع ایالات متحده در این کشور محسوب می شود.