اوباما: ایران از هر زمان دیگری منزوی‌تر است

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در سخنانی تاکید کرد که همه گزینه ها را در برخورد با برنامه اتمی ایران در نظر می گیرد.

آقای اوباما با اشاره به بعضی از انتقادهای مطرح شده گفت تحریم های اعمال شده علیه ایران در دوره ریاست جمهوری او شدیدترین تحریم ها بوده است.

او گفت زمانی که وارد کاخ سفید شد جهان بر سر برنامه اتمی ایران دچار اختلاف بود و ایران برنامه اتمی خود را جلو می برد، ولی امروز این کشور بیشتر از هر زمان دیگری منزوی است و دنیا در برابر آن متحد است.

به گفته رئیس جمهوری آمریکا، راه خروج ایران از انزوای کنونی عمل به تعهدات بین المللی این کشور است.

آقای اوباما گفت تعهدات بین المللی ایران به کشور امکان می دهد از فناوری صلح آمیز هسته ای برخوردار باشند.

او در عین حال هشدار داد که اگر ایران تلاش برای به دست آوردن سلاح اتمی را ادامه دهد، آمریکا این اقدام را خلاف منافع ملی خود و متحدانش، از جمله اسرائیل خواهد دانست و در هماهنگی با جامعه جهانی سعی خواهد کرد مانع از آن شود.

داوطلبان جمهوری خواه نامزدی ریاست جمهوری آمریکا، چهارشنبه در گردهمایی ائتلاف یهودیان جمهوری خواه در واشنگتن به شدت از سیاست آقای اوباما در برابر برنامه اتمی ایران و دفاع از امنیت اسرائیل انتقاد کردند.