مایکروسافت ویندوز را در برابر ویروس دوکو 'مصون می کند'

شرکت مایکروسافت روز پنجشنبه گفت یک بسته تازه امنیتی را منتشر خواهد کرد تا کامپیوترهای شخصی را در برابر حملات ویروس "دوکو" محافظت کند.

تصور می شود دوکو نسل تازه ویروس استاکس نت باشد که باعث آسیب هایی به بعضی تاسیسات غنی سازی اورانیوم در ایران شد.

دوکو در ماه اکتبر توسط محققان در مجارستان کشف شد و بسیاری کارشناسان نتیجه گیری کردند که توسط همان گروه سازنده استاکس نت طراحی شده است.

درحالی که استاکس نت با هدف فلج کردن کنترل فرآیندهای صنعتی مانند غنی سازی اورانیوم ساخته شده بود، گفته می شود که دوکو برای سرقت داده ها از کامپیوترها طراحی شده است.