حوزه یورو برای بستن پیمان تازه ای تلاش خواهد کرد

نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه می گوید تلاش ها برای نجات یورو بر معامله میان ۱۷ کشوری که از این پول واحد استفاده می کنند تمرکز خواهد یافت.

او پس از گفتگوهایی که در تمام طول شب در بروکسل ادامه داشت گفت که بلوک کشورهای حوزه یورو ضرب الاجلی تا ماه مارس برای بهبود تصویب یک پیمان میان دولتی تعیین کرده اند.

فرانسه و آلمان خواستار آن بودند که کلیه ۲۷ کشور عضو از تغییرات در این پیمان حمایت کنند؛ تغییراتی که شامل مقررات سخت بودجه برای حل بحران بدهی می شد.

اما بریتانیا خواستار امتیازاتی بود که برلین و پاریس نپذیرفتند.