ادامه نشست رهبران کشورهای اروپایی تا دیروقت شب

نشست رهبران کشورهای اروپایی در بروکسل برای یافتن راهی به منظور نجات واحد پول یورو، تا نیمه های شب طول کشیده است.

فرانسه و آلمان طرحی را برای سخت تر کردن قوانین مربوط به تدوین بودجه های ملی کشورها ارائه کرده اند و بر اساس اعلام مقامات رسمی، توافق بر سر رئوس کلی این طرح به دست آمده است، ولی جزئیات طرح هنوز در دست بررسی است.

اندکی پیش از آغاز این نشست، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که خطر از هم پاشیدن اتحادیه اروپا هیچوقت تا این حد جدی نبوده است.

او گفت که هیچ فرصت دیگری برای رسیدن به راه حل وجود ندارد.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هم تایید کرد که واحد پول یورو، اعتبار خود را از دست داده است.