حکم اعدام برای زنی که شیر رقیب تجاری خود را مسموم کرد

دادگاهی در چین یک زن را به جرم مسموم کردن شیر که به مرگ سه کودک و بیماری بیش از سی نفر در ماه آوریل سال جاری منجر شد به اعدام و شوهرش را به خاطر معاونت در جرم به حبس ابد محکوم کرده است.

این دو نفر برای از میدان به در بردن رقیب تجاری خود، مقداری نیترات را، که یک ماده صنعتی است، با شیر تولیدی او مخلوط کرده بودند.

به گفته کارشناسان، در چین نظارت موثری بر بهداشت و سلامت مواد غذایی صورت نمی گیرد و از جمله سه سال پیش، توزیع شیر خشک آلوده به ماده ملامین به مرگ شش نوزاد و بیماری حدود ششصد نوزاد دیگر منجر شد.