حداقل سی نفر در حریق در بیمارستانی در هند کشته شدند

آتش سوزی در بیمارستانی در شهر کلکته در هند به کشته شدن دست کم سی نفر منجر شده و چندین زخمی نیز برجای گذاشته است.

عملیات ماموران آنش نشانی برای خاموش کردن این حریق و نجات بیماران و کارکنان بیمارستان ساعت ها به طول انجامید در حالیکه خویشاوندان بیماران برای آگاهی از وضعیت آنان در محل اجتماع کرده بودند.

ظاهرا آتش سوزی در زیرزمین بیمارستان آغاز شد و اگرچه کارشناسان هنوز در مورد علت حریق اظهار نظری نکرده اند اما سروزیر ایالت بنگال غربی این حادثه را "جنایی غیرقابل بخشش" توصیف کرده است.