نظامیان پاکستانی هدف بمبگذاری قرار گرفتند

انفجار یک وسیله انفجاری در مسیر حرکت یک خودرو حامل نظامیان پاکستانی به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن چهار تن دیگر منجر شده است.

این انفجار در شهر کراچی روی داد و قربانیان آن از اعضای واحد شبه نظامی وابسته به ارتش پاکستان بودند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را برعهده نگرفته است.