اروپا تحریم‌های ایران را تشدید می‌کند

رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه (۹ دسامبر) خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور شدند.

رهبران اروپایی خواسته‌اند تا تحریم‌های تازه، شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن اموال افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، تا پایان ماه ژانویه ۲۰۱۲ (۱۰ بهمن ۱۳۹۰) تصویب شود.

در بیانیه رهبران اروپا اشاره‌ای به ممنوعیت واردات نفت از ایران نشده است. احتمال اعمال تحریم نفتی علیه ایران در نشست قبلی وزرای خارجه اتحادیه اروپا مطرح شده بود. در آن نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای علیه ۱۴۱ شرکت و ۳۹ ایرانی تصویب کردند.