انفجار بمب پستی در رم

یک بمب جاسازی‌شده در یک بسته پستی، در یکی از دفاتر اداره مالیات شهر رم منفجر شد.

پلیس می‌گوید که مدیر این دفتر که بسته را باز کرده، از ناحیه دست و چشم زخمی شده است.

روز پنج‌شنبه نیز یک گروه چپ‌گرای افراطی در ایتالیا اعلام کرد که یک بسته حاوی بمب برای یوزف آکرمن، مدیرعامل دویچه‌بانک آلمان فرستاده است.

این بسته در دفتر پستی ساختمان مرکزی این بانک در فرانکفورت شناسایی شد.