کلینتون: به کشورهای استبدادی تجهیزات نظارتی نفروشید

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا از شرکت های اینترنتی خواسته که از فروش تجهیزات نظارتی به کشورهایی که او "مستبد" خوانده پرهیز کنند.

خانم کلینتون در کنفرانسی که در دانمارک و در ارتباط با اینترنت و خدمات مجازی برگزار می شد گفت که فروش چنین محصولاتی به این کشورها می تواند برای سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار گیرد.

او گفت که "بعید نیست که کشورهای سوریه و ایران از این فناوری ها برای تعدی به حقوق کاربران اینترنت" سود جسته باشند.

در جریان ناآرامی های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ در ایران، بسیاری از معترضان و گروه های سیاسی مخالف دولت ادعا کردند که دستگاه های امنیتی و انتظامی با استفاده از کنترل خطوط تلفن همراه و اینترنت، از فناوری اطلاعات برای "سرکوب معترضان" استفاده کرده اند.