نگرانی فرمانده ستاد مشترک آمریکا از بحران یورو

ژنرال مارتین دمپسی، فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نگرانی شدید خود را از مشکلات حوزه یورو و توانایی بالقوه آن در ایجاد ناآرامی مدنی و تجزیه اتحادیه اروپا ابراز کرده است.

ژنرال دمپسی روز جمعه به خبرنگاران گفت که "حوزه یورو دچار خطر بزرگی" است.

به گفته او معلوم نیست که تدابیر اتخاذ شده تا چه اندازه به یکپارچه نگه داشتن حوزه یورو کمک می کند.

آقای دمپسی گفت: "ما همه به شدت نگران سلامت و نقاط ضعف یورو هستیم چرا که به خاطر قراردادهای تجاری در معرض خطر هستیم و از سوی دیگر به خاطر احتمال بروز ناآرامی مدنی و تجزیه اتحادیه ای که آنجا (اروپا) تشکیل شده است."

شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، از بحران در حوزه یورو به عنوان یکی از مهم ترین خطرات تهدید کننده امنیت ملی آمریکا نام برد.

بر این اساس، افزایش بدهی ملی کشورهای عضو حوزه یورو باعث فروپاشی پول واحد اروپایی و بروز رکود اقتصادی سنگین در آمریکا خواهد شد.

براساس گزارش شورای روابط خارجی آمریکا، دیگر اولویت های امنیت ملی این کشورچین، ایران، کره شمالی، مکزیک، پاکستان و عربستان سعودی هستند.