مسن ترین دانشجوی زن ایران مهندسی می‌خواند

علویه ربابه مجتهد نجفی، مسن ترین زن دانشجو در ایرانی است که در ۶۵ سالگی دانشجوی مهندسی مدیریت و آبادانی روستاهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم مجتهد نجفی در دانشگاه پیام نور حسن آباد فشافویه در اطراف تهران درس می خواند. او در بیست سالگی دیپلم گرفته و در پنجاه سالگی توانسته دوره پیش دانشگاهی را پشت سر بگذارد.

او دو فرزند دختر دارد که یکی از آنها پزشک و دیگری مهندس برق است.

خانم مجتهد نجفی می گوید که ادامه تحصیل را برای "خدمت به کشورش و کسب دانش روز" انتخاب کرده و "شبها دو ساعت مطالعه می کند چون مشغول کارهای منزل است و بیشتر از این فرصت مطالعه ندارد."

او می گوید که "تحصیل برایش سخت نیست و همه درسها را می فهمد، آنچه را که می خواند یاد می گیرد و به دانشش می افزاید."