'توافق‌هایی بر سر موضوع تغییرات اقلیمی به دست آمد'

مقامات دولت آفریقای جنوبی که میزبان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل است، می‌گویند که در مورد بسیاری از موضوعات اساسی توافق‌هایی به دست آمده است.

اما یک خبرنگار بی‌بی‌سی در محل برگزاری کنفرانس در دوربان می گوید که پیش نویس ارائه شده توسط آفریقای جنوبی شامل الزامات قانونی نیست و تا سال ۲۰۲۰ هم عملی نخواهد شد.

کشورهایی که از هم اکنون با مشکل بالا آمدن سطح آب های آزاد روبرو هستند می گویند که سال ۲۰۲۰ برای اقدام خیلی دیر است.

هند، آمریکا و برزیل با پیش نویس موافقت نکرده اند.