هشدار رضا پهلوی به اوباما در مورد سرنوشت اردوگاه اشرف

رضا پهلوی، پسر آخرین پادشاه ایران در نامه ای سرگشاده به باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که تعطیل کردن اردوگاه اشرف توسط دولت عراق پیش از پذیرش ساکنان این اردوگاه توسط کشورهای دیگر می تواند به یک فاجعه حقوق بشری تبدیل شود.

آقای پهلوی در این نامه نوشته است: "همه ما از عقاید تند سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران و سابقه خشونت و ترور این سازمان آگاهیم... با این حال من سابقه و عقاید سیاسی این گروه را از حقوق اساسی انسانی آنها به عنوان هموطنانم جدا می کنم و یادآوری می کنم که کودکان ساکن اردوگاه اشرف نقشی در این سابقه نداشته اند".

او به وعده نوری مالکی، نخست وزیر عراق برای تعطیل کردن اردوگاه اشرف، محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق، تا پایان سال جاری میلادی اشاره کرده و می نویسد که سازمان ملل هنوز نتوانسته در تلاش برای پیدا کردن کشورهایی که حاضر به پذیرش ساکنان این اردوگاه باشند موفق چندانی داشته باشد.

آقای پهلوی نوشته است که به عقیده او مفاد کنوانسیون ژنو در مورد ساکنان اردوگاه اشرف رعایت نشده است و این خطر وجود دارد که دولت عراق پس از تعطیل کردن اردوگاه، آنها را به ایران بفرستد.

او از رئیس جمهور آمریکا خواسته است که دولت عراق را به کنار گذاشتن تصمیم تعطیلی این اردوگاه تا پایان سال ۲۰۱۱ و صدور اجازه فعالیت آزادانه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آن ترغیب کند.