مذاکرات کنفرانس آب و هوا برای معاهده کاهش گازهای گلخانه ای

هیات های شرکت کننده در کنفرانس آب و هوای سازمان ملل متحد در آفریقای جنوبی شب گذشته نیز به مذاکرات خود ادامه دادند تا پیش نویس سندی را بررسی کنند که بر اساس آن، سال ۲۰۱۵ برای اجرای معاهده کاهش گازهای گلخانه ای در نظر گرفته خواهد شد.

این معاهده به لحاظ قانونی، الزام آور خواهد بود.

این پیش نویس روز جمعه قبل از پایان این کنفرانس دوازده روزه تهیه شد و امروز (شنبه ۱۰ دسامبر- ۱۹ آذر) نیز بررسی می شود.

کانی هدگارد، کمیسر اتحادیه ارویا در امور آب و هوا گفت این سند هنوز نقص هایی دارد و همین، مذاکرات را دشوار می کند.

این متن برای نهایی شدن باید مورد موافقت آمریکا، چین و هند نیز باشد. این سه کشور، بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه ای هستند.