حزب مخالف جمهوری دموکراتیک کنگو نتیجه انتخابات را رد کرد

کاندیدای حزب اصلی مخالف در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری را که نشان می دهد ژوزف کابیلا برنده شده، رد کرده است.

اتی ین تشیسکدی گفت برنده این انتخابات است. وی اعلام پیروزی برای رقیبش ژوزف کابیلا، رییس جمهوری کنونی، را اقدامی تحریک آمیز خواند.

ویتال کامرهه که در انتخابات ریاست جمهوری نفر سوم شده، نیز نتیجه انتخابات را رد کرده و گفته است برنده واقعی، آقای تشیسکدی است.

نیروهای امنیتی در نگرانی از بروز خشونت های پس از انتخابات، حضور گسترده ای در خیابان های کینشاسا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، دارند.

در نزدیکی خانه آقای تشیسکدی صدای تیراندازی شنیده شده و بنابر گزارش ها، معترضان اقدام به سوزاندن لاستیک خودروها و پرتاب سنگ به سوی پلیس کرده اند.

نتیجه انتخابات باید توسط دادگاه عالی جمهوری دموکراتیک کنگو تایید شود.