نشت آب رادیواکتیو از یک نیروگاه هسته ای دیگر در ژاپن

دولت ژاپن می گوید حدود دو تن آب رادیواکتیو از یک نیروگاه هسته ای نشت کرده است.

یکی از سخنگویان آژانس ایمنی هسته ای ژاپن گفت آب رادیواکتیو از یک سیستم خنک کننده در نیروگاه گنکای در جنوب ژاپن نشت کرده اما وارد محیط زیست نشده است.

وی گفت این آب بعدا جمع آوری شد و نشت آن خطری ایجاد نکرده است.

از زمان بروز فاجعه هسته ای فوکوشیما در ماه مارس سال جاری میلادی، نگرانی ها در مورد ایمنی تاسیسات انرژی هسته ای در ژاپن افزایش یافته است.

نیروگاه فوکوشیما در ماه مارس پس از وقوع زمین لرزه و سونامی سهمگین دچار نقص فنی و انفجار شد.