'کسری بودجه ایران ۴۰ هزار میلیارد تومان است'

یک نماینده مجلس ایران می گوید که در سال جاری خورشیدی کسری بودجه دولت به ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

سید رضا اکرمی، نماینده تهران، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، دلیل اصلی کسری بودجه را اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه ها عنوان کرده است.

یک سال پیش محمود احمدی نژاد، خبر از طرح بزرگ جراحی اقتصادی، برای حذف تدریجی یارانه ها داد، ولی منتقدانش می گویند این طرح نه تنها به نحوه پرداخت یارانه سر و سامان داده، بلکه به بخش تولید ضربه زده و باعث کسری بودجه نیز شده است.

آقای اکرمی گفت: "کار‌شناسان می‌گویند امسال ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که حدود ۱۴ الی ۱۵هزار میلیارد آن مربوط به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هاست. یعنی ما از حامل‌های انرژی، آن مقدار که به مردم می‌دهیم، دو برابر آن مقداری است که از مردم دریافت می‌کنیم در حالی که هدفمند کردن یارانه این نبود که ما ۵۰ درصد از مردم دریافت کرده و ۱۰۰درصد یارانه به جای آن دهیم و این هدفمند کردن یارانه‌ها نیست."

این نماینده مجلس افزود: "قرار بود از درآمدهایی که از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به دست دولت می‌آید، ۵۰ درصد آن را به مردم، ۳۰درصد آن را به بخش تولید و کشاورزی و ۱۰درصد هم به بخش سلامت بدهیم و ۱۰درصد هم دست دولت برای موارد دیگر باشد. اما الان ما داریم ۲۰۰درصد به مردم می‌دهیم و ۱۰۰درصد آن را از آن‌ها می‌گیریم و این اصلا خلاف فلسفه هدفمندی یارانه‌ها بود."