رهبران جدید لیبی وعده بخشش وفاداران قذافی را دادند

در لیبی، رئیس شورای ملی انتقالی گفته است که رهبران جدید این کشور افرادی را که در زمان حکومت معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور، در حمایت از او جنگیده اند، می بخشد.

در همین رابطه مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی، در مراسم گشایش کنفرانس آشتی ملی در طرابلس، پایتخت، اعلام کرد که این کشور آماده پذیرش هر فرد از هر قشر و گروهی است.

در این نشست، نمایندگانی از قبایل اصلی و اقلیت ها در لیبی حضور دارند.