جایزه حقوق بشر و بهداشت به دو برادر ایرانی اهدا شد

آرش و کامیار علایی، دو برادر فعال در زمینه پیشگیری از ایدز، از طرف نهاد نماینده سازمان بهداشت جهانی در منطقه آمریکای شمالی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر (دهم دسامبر) در آمریکا برگزار شد، برادران علایی به خاطر آنچه "تلاش در زمینه بهداشت و حقوق بشر" عنوان شده لوح تقدیر دریافت کردند.

آرش و کامیار علایی در گفتگو با بی بی سی فارسی علت اصلی اختصاص چنین جایزه ای را چنین توصیف کردند: "طی چند سال گذشته، سازمان بهداشت جهانی و فعالان بهداشتی و حقوق بشری به این نتیجه رسیده اند که وضعیت بهداشتی در تعامل با اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و به همین مناسبت این جایزه به کسانی اهدا می شود که در زمینه احیای حقوق بنیادین بیماران تلاش کرده اند."

به گفته آقایان علایی، این نخستین بار است که چنین جایزه ای به دو ایرانی فعال در زمینه بیماری ایدز اهدا می شود.

این دو برادر تابستان گذشته هم موفق به دریافت جایزه جاناتان مان ۲۰۱۱ در ارتباط با بهداشت و حقوق بشر شده بودند.

آرش و کامیار علایی که سالها در ایران در زمینه پیشگیری از ایدز فعالیت کرده اند، در سال ۱۳۸۷ توسط مقام های قضایی ایران بازداشت شدند.

اتهام برادران علایی توطئه براندازی و سازمان دهی اقدامات ضد حکومت اعلام شده بود که به نظر می رسد در ارتباط با تماس آنان با نهادها و سازمان های بین المللی بوده است.