تلاش برای حصول توافق در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل

ازنمایندگان شرکت کننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار می شود درخواست شده که در مورد کاهش گازهای گلخانه های توافق حاصل کنند تا چندین روز مذاکراه خسته کننده آنها "بی نتیجه نماند".

وزیر خارجه آفریقای جنوبی، روز شنبه (دهم دسامبر) گفت که نظام چند سویه کنونی برای کاهش گازهای گلخانه ای در مقابل یک شوک دیگر دوام نخواهد آورد و موافقت نامه جدید اگرچه کامل نیست اما برای کنترل گازهای گلخانه ای طرحی معتبر و متوازن دارد.

به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی که این مذاکرات را در آفریقای جنوبی پیگیری می کند، هند رهبر کشورهای مخالفی است که خواهان موافقت نامه ای با مقررات و قوانین سخت تر از پیمان کیوتو هستند.

آمریکا، هند و چین آلوده کننده ترین کشورهای جهان در زمینه گازهای گلخانه ای محسوب می شوند.