ژنرال نوریگا به پاناما باز می گردد

مانوئل نوریگا، حاکم پیشین پاناما، پس از ۲۰ سال به پاناما باز می گردد. او در پاناما متهم به کشتن مخالفان خود است و ممکن است پس از بازگشت به دادگاه تحویل داده شود.

بنابر گزارش ها، پس از معاینه پزشکان فرانسوی و پانامایی، آقای نوریگا از نظر وضعیت جسمی مجاز به پرواز هوایی تشخیص داده شده و احتمالا تا ساعاتی دیگر فرانسه را به مقصد پاناما ترک خواهد کرد.

ژنرال نوریگا، در پی حمله نظامی آمریکا به پاناما حدود ۲۰ سال پیش، از قدرت برکنار شد. او به جرم قاچاق مواد اعتیاد آور ۱۷ سال در آمریکا زندانی بود و پس از آن به فرانسه منتقل شد. جایی که وی به اتهام پولشویی محاکمه و محکوم شد.

در پاناما نیز آقای نوریگا به سرکوب و قتل مخالفان دولتش متهم است.