فعال ضد فساد هند، روزه یک روزه گرفت

آنه هزاره، فعال سرشناس ضد فساد در هند دست به روزه نمادین یک روزه زده است.

روزه ضد فساد چهار ماه پیش او در سراسر این کشور بازتاب گسترده ای داشت و فشار زیادی بر دولت هند برای مبارزه با فساد وارد کرد.

دولت هند پیش نویس جدیدی را برای مبارزه با فساد آماده کرده که قرار است اواخر ماه جاری میلادی به پارلمان هند ارائه شود.

آقای هزاره می گوید لایحه دولت برای مقابله با فساد در کشور ناکافی است.

منتقدان، آقای هزاره را متهم می کنند که با اقدامات خود، روند دموکراتیک کشور را تهدید می کند.