مدیرعامل ایران ایر: پروازها به لندن ادامه خواهد داشت

فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از ادامه پروازهای این شرکت به لندن خبر داده است.

آقای پرورش به خبرگزاری مهر گفته است سوخت رسانی به هواپیماهای ایران ایر در فرودگاه شهر کنت ممنوع اعلام شده و از ۷ دسامبر، این فرودگاه اجازه سوخت رسانی به هواپیماهای ایران ایر را نداشته است.

تا کنون هواپیماهای ایرانی به دلیل تحریم‌های سوخت‌رسانی توسط برخی شرکت‌ها، مجبور بودند با فرود دوباره در فرودگاهی کوچک در استان کنت، در مجاورت لندن، سوخت گیری کنند.

آقای پرورش گفته است این ممنوعیت، در سایر پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تاثیری نمی گذارد.

گروهی از کشورها اکنون از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می کنند و ایران نیز در اقدامی مشابه از دادن سوخت به برخی شرکت های هواپیمایی غربی خودداری می کند.