هشدار ایران در مورد 'دامگذاری سازمان‌های اطلاعاتی غربی'

وزارت امور خارجه ایران در اطلاعیه‌ای به شهروندان آن کشور هشدار داده است که در سفرهای خارجی خود مراقب "پیشنهادهای مختلف از سوی افراد و گروه‌های ناشناس" باشند.

در این اطلاعیه هرچند به مورد خاصی اشاره نشده اما آمده است که "با توجه به سابقه اقدامات ضد ایرانی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غرب" به مسافران ایرانی توصیه شده که در برخورد با این قبیل موارد با وکیل خود یا دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی مشورت کنند.

همچنین براساس این اطلاعیه از شهروندان ایرانی خواسته شده است که اگر با پیشنهادهای مالی، کاری، تجاری، اعطای اقامت و تابعیت مواجه شدند، از پذیرش آن خودداری کنند.