'۵ هزار کارگر ایران خودروی تبریز بیکار شده‌اند'

برخی گزارش‌ها از ایران حاکیست که با تعطیل شدن دو شیفت کاری شرکت ایران خودروی شهر تبریز، ۵ هزار نفر بیکار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، تعطیلی این دو شیفت به دلیل عدم شماره گذاری وانت پیکان صورت گرفته است.

پیشتر سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که "هر وقت استاندارد این خودرو را آوردند، ما هم آن را شماره گذاری خواهیم کرد".

گفته می‌شود که خطوط تولید کارخانه ایران خودرو تبریز فقط قادر به تولید وانت پیکان است و جایگزینی وانت پیکان در این شرکت، زمانبر خواهد بود.

به گزارش ایسنا، کارخانه ایران خودروی تبریز در شهریور ۱۳۸۶ با تولید وانت پیکان کار خود را آغاز کرد که با احتمال تعطیل شدن آن، فرصت‌های شغلی بسیاری در معرض تهدید قرار گرفته‌اند.