وزیر نفت ایران از کشف '۵۰ تریلیون فوت مکعب' گاز در خزر خبر داد

رستم قاسمی وزیر نفت گفت که ایران در دریای خزر ذخایر جدید گازی کشف کرده که حجم آن ۵۰ تریلیون فوت مکعب (حدود ۱۴۰۰ میلیارد متر مکعب) برآورد می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قاسمی گفت که این ذخایر در آب های عمیق دریای خزر قرار دارد و ممکن است با ادامه بررسی ها، میزان گاز موجود در آن از برآوردهای اولیه نیز بیشتر باشد.

ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی و همزمان با توسعه فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی، که ذخایر آن با قطر مشترک است، تلاش برای افزایش تولید و صادرات گاز خود را آغاز کرده است.

در سال های اخیر به دلیل تحریم های بین المللی و صرف نظر کردن شرکت های خارجی از فعالیت در میدان پارس جنوبی، میزان استخراج گاز ایران از این میدان به شدت کاهش یافته و در مقابل، میزان استخراج قطر به شدت افزایش یافته است.

ایران پس از روسیه دارای دومین ذخایر گاز طبیعی در جهان است.