نامزد جمهوری خواه آمریکایی فلسطینی ها را تروریست خواند

نیوت گینگریچ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فلسطینی ها را "تروریست" دانست.

آقای گینگریچ در جریان مناظره با میت رامنی دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، با دفاع از اظهارات قبلی خود علیه فلسطینی ها گفت: "یک نفر باید جرات گفتن حقیقت را داشته باشد."

اشاره این نامزد انتخاباتی، به اظهارات دو روز پیش خود است که در جریان آن فلسطینی‌ها را ملتی "ساختگی" خوانده بود که به دنبال نابودی اسرائیل هستند.

سلام فیاض، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، اظهارات آقای گینگریچ را "سخیف و شرم‌آور" توصیف کرده است.

در حال حاضر از نیوت گینگریچ به عنوان پیشتاز رقابت‌های درون‌حزبی جمهوری‌خواهان برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا نام برده می‌شود.