مجلس ایران اختیارات دولت را در مورد تعطیلات عمومی محدود کرد

بنا بر مصوبه نمایندگان مجلس ایران، دولت از این به بعد تنها می تواند "در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر می اندازد" روزهای کاری سال را تعطیل کند.

به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از مصوبه نمایندگان آمده که مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان‌های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط‌ زیست، و مرجع تشخیص حوادثی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تأمین استان محل وقوع حادثه است.

با مصوبه جدید مجلس، دولت از این پس امکان تعطیل اعلام کردن روزهای کاری سال که در میان دو روز تعطیل دیگر قرار می گیرند (معروف به روزهای "بین التعطیلین") را ندارد.

در جلسه امروز مجلس ایران، همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس با رد احتمال تغییر در تعطیلات رسمی کشور گفته است که هیچ طرحی در این مورد، به ویژه برای حذف تعطیلی مناسبت های مذهبی، در دستور کار مجلس نیست.