دوویلپن وارد انتخابات ریاست ‌جمهوری فرانسه می شود

دومینیک دوویلپن، نخست وزیر راست‌گرای پیشین فرانسه، اعلام کرده که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه وارد شود.

آقای دو ویلپن از رقبای همیشگی نیکولای سرکوزی، رئیس جمهوری کنونی فرانسه است.

آقای سرکوزی هنوز اعلام نکرده که در انتخابات سال آینده فرانسه قصد دارد که شرکت کند، اما به نظر می‌رسد که او چنین خواهد کرد.

نظرسنجی‌ها اما چندان با آقای دو ویلپن همراه نیست. بنا به نظرسنجی‌ها او زیر دو درصد از آرای مردم فرانسه را می‌تواند به خود جلب کند.