مرحله اول پرونده اختلاس بزرگ 'آماده ارائه به دادگاه است'

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشو، گفته که مرحله نخست پرونده اختلاس بزرگ بانکی برای ارائه به دادگاه آماده شده و افزوده است که سخنگوی قوه قضاییه و مسئول پیگیری پرونده در نظر دارد چند مرحله دیگر این پرونده را آماده و به دادگاه ارسال کند.

آقای پورمحمد گفت: "قطعا متهمان صاحب نفوذ این پرونده حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی توان از آنها اسمی آورد و آرام آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد."

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید براینکه روند رسیدگی به این پرونده به دلیل پیچیدگی آن به زودی تکمیل نمی شود افزود که مردم نگران آن هستند که "مبادا این پرونده تخلف بزرگ مالی مشمول مرور زمان شود" اما وعده داد که چنین نخواهد شد.