رئیس گمرک ایران: کالای چینی فاقد کیفیت وارد نخواهد شد

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، عباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران، گفته است که ایران و چین به توافق های تازه ای دست یافته اند که براساس آن، قرار شده است دولت جین از صدور کالاهای فاقد کیفیت جلوگیری به عمل آورد و برای این منظور، برای تمامی اقلام صادراتی چینی به ایران گواهینامه استاندارد صادر کند.

وی افزوده است که براساس همین توافقنامه، دولت چین رسما متعهد شده است مانع از صدور کالاهایی که فاقد نشانی و آرم شرکت تولید کننده است به ایران شود.

چین از صادرکنندگان اصلی انواع کالا به ایران و از خریداران عمده نفت صادراتی این کشور است.