هیات دولت ایران 'کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ را تصویب کرد'

روز دوشنبه، ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر)، خبرگزاری فارس به نقل از حسین سبحانی نیا، عضو هیات رئیسه مجلس ایران، گزارش کرد که هیات دولت روز یکشنبه کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را تصویب کرده و قرار است تبصره ها و مواد لایحه نیز در جلسات آینده بررسی و این لایحه در دولت، نهایی شود.

آقای سبحانی نیا ابراز امیدواری کرده است که لایحه بودجه تا پایان ماه جاری به مجلس تقدیم شود.

طبق مقررات، دولت باید تا ۱۵ آذرماه هر سال، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند اما در سال های گذشته، دولت محمود احمدی نژاد معمولا لایحه را با تاخیر، و گاه تاخیر بسیار طولانی به مجلس برده است.

سال گذشته، لایحه بودجه با چنان تاخیری به مجلس رسید که نمایندگان ناگزیر شدند برای دو ماه اول سال، بودجه موقت دو دوازدهم تصویب کنند تا فرصتی برای بررسی و تصویب لایحه داشته باشند.