پیکارجویان القاعده با حفر تونل از زندانی در یمن گریختند

گزارش های رسیده از یمن حاکی از آن است که دست کم ده پیکارجوی وابسته به شبکه القاعده توانسته اند از زندانی در شهر بندری عدن، در جنوب این کشور، بگریزید.

این زندانیان با حفر تونلی که از زیر زندان مرکزی عدن عبور می کرد همراه با تعدادی دیگر از زندانیان دیگر خود را به خارج از زندان رساندند و فرار کردند.

شماری از افراد گروه موسوم به "القاعده جزیرة العرب" در بخش هایی از یمن مستقر شده اند و گاه گزارش هایی از درگیری بین آنان و ارتش این کشور منتشر می شود.