احمدی نژاد: کردان در صحنه استیضاح تنها ایستاد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران گفت "امروز کسانی به وزیر ما می‌گویند به ما امکانات خاص ارائه بده تا با تو کاری نداشته باشیم."

آقای احمدی نژاد که در مراسمی به مناسبت دومین سال در گذشت علی کردان، وزیر پیشین کشور ایران سخن می گفت، در این باره توضیح بیشتری نداد اما به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به استیضاح علی کردان گفت: "کردان در صحنه استیضاح تنها ایستاد تا خط‌ها را مشخص کند".

علی کردان در آبان سال ۱۳۸۷ و در حالی که تنها سه ماه از انتخابش به عنوان وزیر کشور می‌گذشت، به دلیل استفاده از "مدرک دکترای جعلی" استیضاح شد و چون نتوانست رای اعتماد مجدد از مجلس بگیرد، از کار برکنار شد.

آقای احمدی نژاد سال گذشته هم در مراسم اولین سال درگذشت آقای کردان، استیضاح او را توطئه‌ای "به کمک استعمار پیر" خوانده بود.