واکنش به‌ مخالفت‌کامرون با اصلاح توافقنامه اتحادیه اروپا

اولی رن، کمیسر اروپا در امور پولی گفته است که از تصمیم بریتانیا برای وتوی توافق به دست آمده بین سایر کشورهای اتحادیه اروپا در هفته گذشته، متاسف است.

آقای رن همچنین گفت که بانک های بریتانیایی و بخش مالی همچنان باید تحت مقررات اتحادیه اروپا باشند.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در نشست هفته گذشته سران اتحادیه اروپا در بروکسل با استفاده از حق وتوی خود مانع اصلاح معاهده لیسبون شد و در توجیه تصمیم خود استدلال کرد که اصلاحات پیشنهادی منافع بریتانیا را تامین نمی کند.

قرار است امروز ( دوشنبه ۱۳ دسامبر) آقای کامرون با حضور در پارلمان بریتانیا درباره سیاست هایش در این باره توضیح بدهد.