دیگر با روبنده نمی‌توان شهروند کانادا شد

وزیر مهاجرت کانادا گفته کسانی که خواهان گرفتن تابعیت کانادایی هستند، نمی‌توانند صورت خود را بپوشانند. این قانون شامل حال روبنده‌های مسلمانان نیز می‌شود.

جیسون کنی، وزیر مهاجرت کانادا گفته است هرکسی که بخواهد شهروند کانادا شود باید صورتش را نشان دهد. اگر نه آنها ضد شفافیت و برابری عمل کرده‌اند و همبستگی جامعه کانادا را از بین برده‌اند.

مخالفان اما می‌گویند که این تصمیم، بر خلاف قانون اساسی کاناداست که از آزادی ادیان سخن گفته است.

دولت محلی کبک در کانادا هم اکنون مشغول بررسی این موضوع است که مانند فرانسه و بلژیک، پوشیدن برقع یا همان روبنده را در مدارس، اداره‌های دولتی و بیمارستان‌ها ممنوع کند.