بازسازی مجسمه طلای رئیس‌جمهوری پیشین ترکمنستان

مجسمه طلای صفرمراد نیازف، رئیس‌جمهوری پیشین ترکمنستان که یک سال پیش از جای خود برداشته شده بود، دوباره در عشق‌آباد علم شد.

این مجسمه را سال پیش برای کم کردن سایه رئیس‌جمهوری پیشین این کشور از زندگی مردم، از جای خود برداشته شده بود.

آقای نیازف پنج سال پیش درگذشت. قربان‌قلی بردی محمداف، رئیس جمهوری کنونی ترکمنستان، قصد داشت تا مظاهر رئیس‌جمهوری پیشین را کم کند. برای همین دستور برداشتن این مجسمه را صادر کرده بود.

اما امسال دوباره این مجسمه را در جایی در نزدیکی پایتخت، عشق‌آباد، علم کرده‌اند. این بار بر بالای برجی صد متری.