'ازبکستان شکنجه می‌کند، غرب نمی‌بیند'

دیدبان حقوق بشر، می‌گوید که ازبکستان در سیستم جزایی خود از شکنجه استفاده می‌کند و غربی‌ها چشمشان را به روی آن بسته‌اند.

این گروه حقوق بشری می‌گوید که در مصاحبه با یکصد نفر از کسانی که زیر این شکنجه‌ها بوده‌اند، خانواده‌های آنها، وکلای این افراد و فعالان حقوق بشر به این نتیجه رسیده‌اند.

آنها می‌گویند که بازجویان ازبک، بر سر یک فعال سیاسی آب جوش ریخته‌اند و عده‌ای را زده‌اند و حتی چندتایی را از مچ دست و پا آویزان کرده‌اند.

از دیگر اتهاماتی که این گروه به ازبکستان وارد کرده است، این است که آنها بازداشتی‌های خود را مورد تجاوز قرار داده‌اند و تا مرز خفه کردن هم آنها را برده‌اند.

دیدبان حقوق بشر می‌گوید که آمریکا و کشورهای اروپایی اما چشم به روی این مسائل بسته‌اند. تنها برای اینکه احتیاج دارند که از مسیر ازبکستان به افغانستان دسترسی پیدا کنند و مواد مورد نیاز سربازان خود در این کشور را از آن مسیر به افغانستان برسانند.