کاهش مرگ و میر بر اثر مالاریا در جهان

سازمان جهانی بهداشت می گوید طی سال های اخیر در مبارزه با بیماری مالاریا پیشرفت هایی حاصل شده است اما برای ریشه کنی این بیماری تا سال ۲۰۱۵ به سرمایه گذاری بیشتری نیاز است.

این سازمان گفت در سال ۲۰۱۰، تعداد افرادی که از این بیماری درگذشتند، به ۶۵۵ هزار نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن ۳۶ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

بیشتر قربانیان مالاریا در سال ۲۰۱۰، کودکان آفریقایی بودند.

سازمان جهانی بهداشت گفت این آمار پیشرفت قابل توجهی در زمینه مبارزه با مالاریا نشان می دهد اما هنوز آمار بالایی برای بیماری است که می توان مانع از آن شد.