وکیل مشایی: اظهارات داود احمدی نژاد 'قابل پیگرد' است

وکیل اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، اظهارات داود احمدی نژاد، برادر او در مورد آقای رحیم مشایی را "افترا و نشر اکاذیب" خوانده و گفته است که این اظهارات قابل پیگرد قانونی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل آقای مشایی سخنان داود احمدی نژاد را گفته بود موکل او دارای "سابقه نفاق و اباحی گری و لیبرال بودن، عضویت در انجمن حجتیه، تعظیم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، عدم اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، ادعای ارتباط با امام زمان" است مصداق افترا و نشر اکاذیب دانسته و گفته است که در اسرع وقت، علیه برادر رئیس جمهوری طرح شکایت خواهد کرد.

چند روز پیش، خبرگزاری فارس متن اظهارات داود احمدی نژاد در مورد اسفندیار رحیم مشایی را منتشر کرد که در آن، آقای مشایی با یکی از شخصیت های اصلاح طلب مقایسه و اتهاماتی علیه او مطرح شده بود.